top of page
Trinitrotoluene

Tринитротолуен

Тринитротолуен (или по старата номенклатура тринитротолуол), по-известен като TNT, е силен експлозив, произведен чрез комбиниране на толуен със смес от азотна и сярна киселини.

TNT е светло-жълто вещество с формата на люспи. Изобретен от немския химик Юлиус Вилбранд през 1863 г., първоначално използван като жълто багрило, а експлозивните му свойства са напълно открити едва през 1891 г. от Карл Хосерман. Оттогава тринитротолуенът е широко разпространен и се използва в минното дело, строителството и събаряне на сгради и за военни цели.
 

Търговска и военна употреба

Тринитротолуенът е широко използван и ценен както за търговска, така и за военна употреба поради своята устойчивост на удар и триене. TNT може да бъде обработен механично или термично за променя на на типичната му люспеста форма в прахообразен, пресован или отлят вид.
 

Обработка

Тъй като температурата на топене на TNT е 80 °C, докато точката му на детонация е много по-висока, той може да бъде сравнително добре обработен, излят, пресован и комбиниран с други експлозиви. TNT не се разтваря във вода, нито я абсорбира, което значително улеснява съхранението. Тринитротолуенът обикновено се смесва с различни други съставки. Примери за експлозивни смеси, съдържащи тринитротолуен, включват Tritonal, Amatol, Torpex, Ammonal, Tetrytol, Baratol, Picratol, Ednatol, Pentolite и Octol.

От първоначалното му откриване са разработени много различни варианти на TNT с различни свойства и предпочитани приложения. По този начин експлозивите на базата на амониев нитрат се използват предимно в минното дело в строителството, докато мощният октанитрокубан се използва предимно за военни цели. Пластификаторите са позволили формоването на тринитротолуен в различни форми, което прави транспортирането и обработката много по-удобни. И накрая, профилираните заряди и други нови методи за детонация разшириха приложимостта на тринитротолуола, правейки го по-безопасен и по-мощен.
 

Световно потребление

Очаква се глобалното потребление на TNT да се увеличи през следващото десетилетие в металодобивната промишленост, както и в кариерните дейности за камък, използван в строителството и производството на цимент. Очаква се жилищната индустрия на Индия и Китай да бъде основният дългосрочен двигател на растежа. Предвижда се строителният сектор на Китай да харчи над 13 трилиона долара годишно до 2030 г.

Нарастващото търсене на TNT в строителната индустрия, както и използването му във т.нар. "Fracking" - което е термин за разбиване на шистови образувания за извличане на нефт и газ, накара производителите да разширят производството в очакване на растящи пазари. Тези усилия обаче не могат да отговорят на други глобални събития: по-специално войната в Украйна. Свойствата на TNT с двойна употреба са източникът на настоящия недостиг, който се отразява на строителната индустрия в Европа и извън нея. Търсенето на TNT е увеличило цената на основните материали от два до три пъти, като производственият капацитет на европейските фирми не е в състояние да се справи с търсенето.
 

REACH - Регламент на Европейския съюз

2,4,6-Тринитротолуолът, като вещество с двойна употреба, е строго наблюдаван и проверяван. Както за гражданска, така и за военна употреба, TNT изисква лицензи и сертификати за внос и износ. За военна употреба TNT трябва да отговаря на спецификация MIL-T-248. Освен това, за да бъде внесен и използван в ЕО, TNT трябва да отговаря на стандартите REACH. Абревиатурата на REACH, преведена от английски език е: регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали. REACH е регламент на Европейския съюз, приет за подобряване на защитата на човешкото здраве и околната среда от рисковете, които могат да бъдат породени от химикали, като същевременно повишава конкурентоспособността на химическата индустрия на ЕС.
 

missile
TANK
ORBITALA
ORBITALA

ул. Позитано 9, вх. А, етаж 5, офис 17 

София 1000, България

Тел: +359 24434343

WhatsApp: +359-88-596-0050

E-Mail: info@orbitala.eu

whatsapp

Свържете се с нас

Modern Office
bottom of page